Get 1914 PDF

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Best swedish books

Download e-book for iPad: Sverige forever in my heart by Niklas Orrenius

I Malmö kastas antisemitiska glåpord efter en ortodox rabbin. I Tomelilla haglar stenar över en ung slöjklädd mamma. I Eslöv, som brukar kallas Sveriges tråkigaste stad, bor ”familjen Kebab”. I Kattarp attackeras en flyktingfamiljs hem av en hatisk mobb.

Download e-book for iPad: Kort om känslor by Dylan Evans

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en advisor until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Read e-book online Kort om vetenskapsfilosofi PDF

Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting?

Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vetenskapliga förklaringsmodeller och revolutioner. Kort om vetenskapsfilosofi diskuterar också några klassiska filosofiska spörsmål, såsom fysikens rumtidsbegrepp, och berör den laddade konflikten mellan vetenskap och faith. Frågan om vetenskaplig forskning i grund och botten är av godo utforskas i bokens slutkapitel.

New PDF release: Kort om hjärnan

Människans hjärna innehåller hundra miljarder nervceller och är kanske universums mest komplexa maskin. På något sätt skapar den vårt medvetande och styr våra handlingar och tankar. males hur fungerar hjärnan?

Michael O’Shea ger här en lättillgänglig introduktion until eventually nyckelfrågorna och den senaste forskningen. Bland annat diskuteras hur vi upplever känslor och hur vi lagrar minnen, hjärnans evolutionära utveckling och hjärnforskningens framtid. Kort om hjärnan visar att vi vet förvånande mycket om hjärnan, males fortfarande är långt ifrån att förstå allt.

Extra info for 1914

Sample text

Se tv-programmet, ”Rakt på med K-G Bergström” SVT2 14/10, 2008. 30. ”Så står partierna i fildelningsfrågan”, osignerad, Svenska Dagbladet 11/6, 2008. 31. se/Var-politik/featureartiklar/Arkiv/Socialdemokraternas-fildelningsmotion/ [senast kontrollerad 30/6, 2010]. show=904 [senast kontrollerad 30/6, 2010]. 33. Se, Piratpartiet, ”Fri kultur – en balanserad upphovsrätt” – http://www. se/politik [senast kontrollerad 30/6, 2010]. Henrik Oscarsson & Mikael Persson, ”Piratpartiets sympatisörer”, Svensk höst.

Denna, tillsammans med teknikutbredningen och bredbandsutvecklingen, har inneburit att väldigt få svenskar idag ”anser att fildelning är ett stort brott eller […] att det är ett brott alls. Värdeglidningen har skett och det innebär att gamla tankesätt förändras, utvecklas eller elimineras. ”52 Som Lars Ilshammar påpekar i sin artikel i den här boken är ­Sverige ett extremt land, både i termer av sekularism och rationalitet samt personligt självförverkligande. Sverige kännetecknas dessutom av en i många avseenden unik modell för individuell frihet, ­maximerad genom ett starkt övergripande, universellt kollektiv – det vill säga ­staten.

Det behöver aldrig innebära att det nya helt ersätter det gamla. I sammanhanget kan detta illustreras av förekomsten av så kallad ”pirat-streaming”, det vill säga tjänster som använder sig av liknande gränssnitt som You­ Tube och andra legala videotjänster, men som presenterar ett innehåll som är uppladdat av användarna och helt osanktionerat av diverse tvbolag. På nätet är det sällan som en tjänst utesluter en annan. Avslutningsvis kan man notera att givet tjänster som ”streaming” och ”cloud computing” så framstår fildelning paradoxalt nog som en gammal kommunikationsform.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Kevin
4.4

Rated 4.67 of 5 – based on 19 votes