Kierownik OPS oraz koordynator projektu Pani Beata Piątek

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pt.

„Uwierz w siebie – integracja społeczna
w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r. 

Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
Kwota do wykorzystania w projekcie 155 969,00 PLN w tym wkład własny 16 376,75 PLN


Więcej informacji:  ->znajdziesz tu <-