Aktualności

OSIĄGNIJ SUKCES NA RYNKU PRACY I PRZYSTĄP DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI!

Uczestnicy projektu kompleksowej rehabilitacji znajdują pracę mimo epidemii koronawirusa i zamknięciu wielu branż. Dzięki wsparciu, jakie otrzymują w ośrodkach zdobywają poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje, które gwarantują im zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Aż 58 proc. osób, które ukończyło projekt już pracuje. Najpopularniejsze zawody to: pracownicy biurowi, specjaliści ds. kadr i płac, doradcy klienta, analitycy internetowi, operatorzy obrabiarek CNC, elektromonterzy i recepcjonistki. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi w ośrodkach szukają niestandardowych rozwiązań, tak by każdy Uczestnik znalazł pracę adekwatną do swoich umiejętności i stanu zdrowia. Uczestnicy projektu kompleksowej rehabilitacji znajdują pracę mimo epidemii koronawirusa i zamknięciu wielu branż. Dzięki wsparciu, jakie otrzymują w ośrodkach zdobywają poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje, które gwarantują im zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Aż 58 proc. osób, które ukończyło projekt już pracuje. Najpopularniejsze zawody to: pracownicy biurowi, specjaliści ds. kadr i płac, doradcy klienta, analitycy internetowi, operatorzy obrabiarek CNC, elektromonterzy i recepcjonistki. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi w ośrodkach szukają niestandardowych rozwiązań, tak by każdy Uczestnik znalazł pracę adekwatną do swoich umiejętności i stanu zdrowia.

Nie zwlekaj, zostań Uczestnikiem projektu kompleksowej rehabilitacji!

Do kogo jest skierowany jest projekt?

Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego:

• Dla osób niepełnosprawnych, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. 
• Dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Przykłady osób, które spełniają kryteria kwalifikacji do projektu:

 • Osoby po wypadkach z niepełnosprawnością ruchową wykonujące zawody wymagające tej sprawności m.in. - pracownicy budowlani, kierowcy, kelnerzy/barmani, sprzedawcy.
 • Osoby chorujące przewlekle u których choroba uniemożliwia dotychczasową pracę m.in. - cukrzycy, chorzy onkologiczne po amputacjach, chorzy z chorobami neurologicznymi ograniczającymi sprawność.
 • Osoby niepełnosprawne od dzieciństwa/od urodzenia, które nie mają kwalifikacji zawodowych albo dotychczasowe kwalifikacje nie umożliwiają im pracy w wyuczonym zawodzie.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na uczestnika projektu?

• Zakończone leczenie/rehabilitacja szpitalna, ustabilizowany stan zdrowia. Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwy jest dostęp dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
• Brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu ze względu na stan zdrowia.
• Brak limitu wieku, ale osoba musi zadeklarować chęć podjęcia zatrudnienia.
• Zdolność do podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Projekt realizowany jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej równolegle w trzech modułach:
• zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia.
• psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy,  i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym.
• medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu. 
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie). 

NUMER INFOLINII 22 50 55 600 ADRES E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak się zgłosić do projektu?

 1. Aby ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić.

  2. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego.(Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności)

  3. Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres:
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa
  Rehabilitacja kompleksowa

  4. Po otrzymaniu dokumentów pracownicy projektu niezwłocznie skontaktują się z Tobą telefonicznie, aby zaprosić Cię na Komisje Kwalifikacyjną. 

  5. Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Centralną.

  6. Po zatwierdzeniu przez Komisję Centralną zostaniesz poinformowany o wynikach. Jeżeli wynik będzie pozytywny, zostaniesz zaproszony do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

  Na każdym etapie zgłoszenia, jeżeli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer 22 50 55 600 lub napisz wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dla uzyskania efektu kompleksowości i możliwie najwyższej jakości modelu, projekt jest wspierany przez partnerów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Na realizację projektu Unia Europejska i Budżet Państwa przeznaczyły 85,3 mln zł. 

 

 

Gmina Trzydnik Duży przystąpiła do programu   

                   „Wspieraj seniora”          

                         

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 

  Program jest realizowany w okresie od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię  pod

          nr telefonu        22 505 11 11

  Zgłoszenie zostanie przekierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzydniku Dużym, który zweryfikuje zgłoszenie i zorganizuje  pomoc.

         Koszt zakupów pokrywa senior we własnym zakresie.

Z pomocy w ramach programu nie mogą korzystać osoby, które korzystają z pomocy opiekunki społecznej lub mają możliwość zapewnienia pomocy ze strony rodziny.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Mile widziani wolontariusze do pomocy

         w  Domu Pomocy Społecznej.

 

                  

W związku z trwającym stanem epidemii Wojewoda Lubelski zwrócił się z prośbą do Wójtów Burmistrzów i Prezydentów z terenu województwa lubelskiego o stworzenie potencjalnej listy wolontariuszy, którzy mogliby i chcieli wspomóc personel domów pomocy społecznej  w opiece nad pensjonariuszami.

Osoby chętne i zainteresowane niesieniem pomocy proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr. telefonu 15 873 18 75 lub  793 837 238

Gmina Trzydnik Duży  przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, który będzie realizowany przez Powiat Kraśnicki. Głównym celem Projektu  jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób z niepełnosprwnością, z obszrów wiejskich w wieku 50+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki poprzez realizację indywidualnych i kompleksowych zintegrowanych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagajacego.

Z terenu gminy  Trzydnik Duży  20 osób w wieku 50 +  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieka)  w miejscu zamieszkania, zapewniając szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany  od  2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na okres dwóch lat  w bransoletki z tzw. „PRZYCISK ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w  Trzydniku Dużym w dniach  od 05.03.2018  do  20.03.2018 r.  Zapraszamy do kontaktu pod nr tel: (15) 8731875 .