Aktualności

Mile widziani wolontariusze do pomocy

         w  Domu Pomocy Społecznej.

 

                  

W związku z trwającym stanem epidemii Wojewoda Lubelski zwrócił się z prośbą do Wójtów Burmistrzów i Prezydentów z terenu województwa lubelskiego o stworzenie potencjalnej listy wolontariuszy, którzy mogliby i chcieli wspomóc personel domów pomocy społecznej  w opiece nad pensjonariuszami.

Osoby chętne i zainteresowane niesieniem pomocy proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr. telefonu 15 873 18 75 lub  793 837 238

Gmina Trzydnik Duży  przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, który będzie realizowany przez Powiat Kraśnicki. Głównym celem Projektu  jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób z niepełnosprwnością, z obszrów wiejskich w wieku 50+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki poprzez realizację indywidualnych i kompleksowych zintegrowanych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagajacego.

Z terenu gminy  Trzydnik Duży  20 osób w wieku 50 +  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieka)  w miejscu zamieszkania, zapewniając szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Projekt będzie realizowany  od  2018 r. a jego uczestnicy zostaną wyposażeni na okres dwóch lat  w bransoletki z tzw. „PRZYCISK ŻYCIA”, który pozwoli łączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i w razie potrzeby wezwać pomoc.

Każdy uczestnik projektu otrzyma również bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz możliwość udziału w cyklu warsztatów ułatwiających osobom starszym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w  Trzydniku Dużym w dniach  od 05.03.2018  do  20.03.2018 r.  Zapraszamy do kontaktu pod nr tel: (15) 8731875 .

 

Gmina Trzydnik Duży przystąpiła do programu   

                   „Wspieraj seniora”          

                         

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 

  Program jest realizowany w okresie od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię  pod

          nr telefonu        22 505 11 11

  Zgłoszenie zostanie przekierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trzydniku Dużym, który zweryfikuje zgłoszenie i zorganizuje  pomoc.

         Koszt zakupów pokrywa senior we własnym zakresie.

Z pomocy w ramach programu nie mogą korzystać osoby, które korzystają z pomocy opiekunki społecznej lub mają możliwość zapewnienia pomocy ze strony rodziny.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Trzydnik Duży 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

Treść ogłoszenia