Aktualności

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Trzydnik Duży 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

Treść ogłoszenia 

 
Od kilku lat  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w okresie przedświątecznym organizuje zbiórkę artykułów żywnościowych, słodyczy, zabawek oraz odzieży aby przygotować świąteczne  dary dla rodzin potrzebujących  pomocy z terenu gminy Trzydnik Duży.
           
W bieżącym roku do akcji  organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym „Pomagamy rodzinom  potrzebującym” włączył się Wójt Gminy Trzydnik Duży Pan Franciszek Kwiecień  oraz pracownicy Urzędu Gminy, którzy złożyli dary pieniężne i za zebraną kwotę zostały zakupione  produkty spożywcze oraz słodycze. 
       
W zbiórkę darów w bieżącym roku aktywnie zaangażowali się również  wolontariusze Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym w ramach szkolnej akcji „Czy mam dużo, czy niewiele – chętnie z Wami się podzielę” oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej w ramach akcji „Gwiazdka z OPS”.
          
Ze zgromadzonych produktów przygotowano świąteczne paczki  dla 35 rodzin o niskich dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny oraz  znajdujących  się w najtrudniejszej sytuacji  finansowej.
      
Chcieliśmy, żeby te rodziny poczuły, że nie są same, że są ludzie, którzy  zainteresowali się ich losem oraz  sytuacją w jakiej się znaleźli, postarali się   i przygotowali specjalnie dla nich paczki, że  komuś na nich zależy.
       
Myślę, że najlepszą  pomocą jest pomoc, jaką można dać drugiemu człowiekowi. Nie od dziś wiadomo, że więcej radości sprawia  dawanie aniżeli  branie. Ponadto żeby być szczęśliwym, trzeba czasem dać coś od siebie, a czas zbliżających się Świąt jest najlepszą do tego okazją.      
         
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w zbiórkę. Każdy darczyńca  zasiadając do świątecznego stołu i pozostawiając jedno wolne nakrycie może  pomyśleć  wtedy, że siada z nami osoba, której pomógł  w trudnej sytuacji.  
 
Kierownik OPS oraz koordynator projektu Pani Beata Piątek

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pt.

„Uwierz w siebie – integracja społeczna
w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r. 

Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
Kwota do wykorzystania w projekcie 155 969,00 PLN w tym wkład własny 16 376,75 PLN


Więcej informacji:  ->znajdziesz tu <-