Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Trzydnik Duży 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

Treść ogłoszenia