Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pt.

„Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”

który jest kontynuacją projektu z 2008 r. 

 
 
 ROK  2009
        
 ROK  2010
        
 ROK  2011
        
 ROK   2012